با تشکر از استقبال شما، ظرفیت تکمیل شد.

فرم شرکت در جلسه‌ی پرزنت پروژه دوره‌ی طراحی بیزینس

لیست انتظار وقتی این دوره موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر میدهیم. لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.