دوره‌های آموزشی کاربردی سطح متوسط

دوره‌های آموزشی کاربردی سطح متوسط با هدف آموزش نیمه تخصصی ولی کاربردی برای افراد مختلف طراحی می‌شوند. در این دوره‌ها تمرکز اصلی بر کاربردی بودن مطالب آموزشی در موضوعات مورد نظر می‌باشد. در این نوع آموزش هدف آشنایی با موضوعی خاص در کسب و کار می‌باشد. در این دوره تلاش بر ارسال اطلاعات تکمیلی مانند مقاله و تمرین‌های مرتبط با موضوع آموزش برای درک بیشتر، خواهد بود.

این دوره بدون پشتیبانی می‌باشد.

دوره‌های آموزشی کاربردی سطح متوسط شامل دریافت مدرک نمی‌باشد.

  • تمرکز بر موضوعی خاص در علم بیزنس
  • آموزش از طریق لایو اینستاگرام
  • طول مدت این دوره‌ها بین 3 تا 5 جلسه خواهد بود.
لیست انتظار وقتی این دوره موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر میدهیم. لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.